V dnešnej dobe počujeme zovšadiaľ o ekolígii, zdravom životnom štýle. K tomuto patrí aj zdravé bývanie. Každý z nás sa snaží bývať čo najkvalitnejšie a snaží sa čo najmenej financií míňať za energie. Veľa ľudí si mýslí, že murovaný dom je stále to naj na trhu a voči montovaným domom majú predsudky. Často to je len ich nevedomosť a neznalosť materiálov a prevedenia takejto stavby. My ponúkame ekologické a hlavne ekonomické riešenie výstavbou kvalitného montovaného domu. Poďme si vysvetliť aké sú výhody a nevýhody takéhoto bývania.

Čo značí pojem montovaný dom a ako montovaný dom vzniká?

Samotná výstavba montovaného domu je v porovnaní s murovaným podstatne náročnejšia a preto je dobré zveriť tento krok odbornej firme. Samozrejme je tu možnosť vykonať niektoré práce „svojpomocne“ ale ideálne pod odborným dohľadom. Toto nemusí každému vyhovovať. No v dnešnej uponáhľanej dobe vieme montovaný dom “poskladať” za pomerne krátky čas. Pri murovaných domoch je výstavba domu časovo náročnejšia. Toto je jedna z hlavných výhod montovaného domu. U nás má navyše klient možnosť vybrať si z už dopredu pripravených projektov, čo prispieva k ďalšiemu skráteniu času realizácie projektu.

Montovaný dom sa pripravuje mimo stavby. Jednotlivé časti sa vyrábajú v klimatizovanej hale a na miesto realizácie sa dovezú hotové panely, ktoré sa zložia podľa projektovej dokumentácie.

Samotnej hrubej stavbe predchádza zakladanie. Keďže naším klientom poskytujeme len najvyššiu kvalitu všetky domy staviame zásadne na betónových doskách. Po vyhotovení základovej dosky sa pokračuje zmontovaním obvodových a vnútorných panelov, nasleduje strecha a stavbu uzatvárajú okná a dvere. Objednávateľ tieto úkony zväčša len sleduje a nemusí sa na nich, ako sme si už povedali, fyzicky podieľať. Následne prichádzajú jednotlivý profesisti (fasádnici, sadrokartonisti, vodári, elektrikári,….). Naše montované domy realizujeme v difúzne otvorenom prevedení.

 

Nízkoenergetický dom v prevedení:

Klasik

Skladba Klasik je difúzne otvorená skladba určené pre nízkoenergetické domy. Jej hlavnou prednosťou je použitie špeciálnych drevovláknitých dosiek s veľkou mernou, tepelnou kapacitou (akumulačná schopnosť materiálu). Tá je kľúčovým parametrom pri ochrane interiéru proti prehrievaniu v letnom období.

Eko

Nie len že domy využívajúce túto skladbu sú navrhnuté, tak aby sa v nich dobre žilo, ale materiály v nich sú volené s maximálnym ohľadom na životné prostredie