DOM NA KĽÚČ ZAHŔŇA:
 • Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, realizačná dokumentácia a výrobno-montážna dokumentácia

 • Základová doska (vrátane základových pásov) so zakladaním na teréne s maximálnym sklonom 1 stupeň

 • Hydroizolácie spodnej stavby

 • Zateplenie sokla a spodnej stavby vrátane povrchovej úpravy sokla

 • Vodorovné a zvislé stavebné konštrukcie vrátane strechy a strešnej krytiny

 • Dažďové žľaby a zvody

 • Tepelné izolácie stien, podláh a stropov

 • Finálne povrchové úpravy fasády

 • Sadrokartónové konštrukcie

 • Interiérové maľovky

 • Keramické obklady a dlažby

 • Laminátové podlahy

 • Interiérové dvere

 • Okná a exteriérové dvere

 • Sanita

 • Elektroinštalácia vrátane zásuviek, vypínačov a rozvodnej skrine

 • Bleskozvod

 • Rozvody vody

 • Kanalizácia

 • Vykurovanie

 • Zariadenie staveniska (suchá toaleta pre potreby stavby, žeriav, lešenie, odvoz odpadu)

 • BD – test vzduchotesnosti