Klasik pasív

Skladba klasik pasív je difúzne otvorená skladba určené pre pasívne domy. Jej hlavnou prednosťou je použitie špeciálnych drevovláknitých dosiek s veľkou akumulačnou schopnosťou. Tá je kľúčová pri ochrane interiéru proti prehrievaniu v letnom období. Materiály s vysokou mernou tepelnou kapacitou spomaľujú tzv. fázový posun teplôt. T.z., že teplo naakumulované počas dňa v exteriérovej vrstve konštrukcie sa nestihne dostať do interiéru, pretože v čase kedy by tam mohlo preniknúť je vonku noc, alebo skoré ráno a vonkajší vzduch je najchladnejší. Teplo, ktoré je akumulované v stavbe, sa potom rovnako odvádza smerom von. Vďaka tomu nedochádza na vnútornej strane konštrukcie k rovnakému zvýšeniu teploty ako na vonkajšej strane.

Obvodové steny

 1. Exteriérová silikónová omietka/Drevený obklad (červený smrek)
 2. Drevovláknitá, fasádna izolácia  40 mm
 3. Nosná konštrukcia z U nosníkov (vyplnená minerálnou vlnou) 320 mm
 4. OSB drevoštiepková doska so zvýšenou odolnosťou voči vode 15 mm
 5. Drevený inštalačný rošt (vyplnený minerálnou vlnou) 60 mm
 6. Protipožiarna sadrokartónová doska 15 mm

Nosné steny

 1. Protipožiarna sadrokartónová doska 15 mm
 2. Stĺpiková konštrukcia KVH 120×60 mm(vyplnená minerálnou vlnou)
 3. Protipožiarna sadrokartónová doska 15 mm

Deliace steny

 1. Protipožiarna sadrokartónová doska 15 mm
 2. Stĺpiková konštrukcia KVH 100×60 mm(vyplnená minerálnou vlnou)
 3. Protipožiarna sadrokartónová doska 15 mm

Hrúbka izolácie 100 mm poskytuje dostatočnú proti hlukovú ochranu.

Eko pasív

Skladba eko pasív používa materiály, ktoré sú volené s maximálnym ohľadom na životné prostredie. Táto skladba je tiež difúzne otvorená s využitím fasádnych drevovláknitých dosiek, ktoré spomaľujú fázový posun teplôt. Výhodou sú interiérové hlinené omietky, ktoré majú priaznivý vplyv nielen na vnútornú klímu, ale aj na zvýšenie tepelno-akumulačnej schopnosti celého domu.

Obvodové steny

 1. Drevený obklad (červený smrek)
 2. Paropriepustná fólia odolná voči UV-žiareniu
 3. Drevovláknitá, fasádna izolácia 40 mm
 4. Nosná konštrukcia z U nosníkov (vyplnená elastickou drevovláknitou izoláciou) 320 mm
 5. OSB drevoštiepková doska so zvýšenou odolnosťou voči vode 15 mm
 6. Drevený inštalačný rošt (vyplnený elastickou drevovláknitou izoláciou) 60 mm
 7. OSB drevoštiepková doska so zvýšenou odolnosťou voči vode 15 mm
 8. SM rošt 30×40 mm (s odvetranou vzduchovou medzerou)
 9. Hlinená omietka 20 mm

Nosné steny

 1. Hlinená omietka 20 mm
 2. OSB drevoštiepková doska so zvýšenou odolnosťou voči vode 15 mm
 3. Stĺpiková konštrukcia KVH 120×60 mm(vyplnená elastickou drevovláknitou izoláciou)
 4. OSB drevoštiepková doska so zvýšenou odolnosťou voči vode 15 mm
 5. Hlinená omietka 20 mm

Deliace steny

 1. Hlinená omietka 20 mm
 2. OSB drevoštiepková doska so zvýšenou odolnosťou voči vode 15 mm
 3. Stĺpiková konštrukcia KVH 100×60 mm(vyplnená elastickou drevovláknitou izoláciou)
 4. OSB drevoštiepková doska so zvýšenou odolnosťou voči vode 15 mm
 5. Hlinená omietka 20 mm

Hrúbka izolácie 100 mm poskytuje dostatočnú protihlukovú ochranu.