Nízkoenergetické domy

Pasívne domy

Skladba obvodových stien má výrazný vplyv na vnútornú klímu, ale aj na celkovú životnosť domu. Aj v kvalitne postavenom suchom dome počas bežnej prevádzky domácnosti vyprodukuje štvorčlenná rodina približne 10l vodnej pary za deň. Túto vlhkosť je možné odvádzať z domu buď pomocou vetrania alebo zvoliť takú skladbu stien,  ktorá bude schopná regulovať vlhkosť samostatne. Na základe toho existujú dva základné druhy skladieb: difúzne uzavreté a difúzne otvorené skladby.

Difúzne uzavretá skladba funguje tak,  že v obvodových stenách sa nachádza tzv. parozábrana (v podstate ide o igelitovú fóliu), ktorá je umiestnená čo najbližšie k interiéru. Tá bráni prenikaniu vodných pár ďalej do konštrukcie. Z toho vyplýva, že vlhkosť je zadržiavaná v obytnom priestore a z objektu sa odvádza vetraním, digestorom či kozubom.

Pri difúzne otvorenej skladbe je typickou funkčnou fyzikálnou veličinou práve difúzia, ktorá je dobrým pomocníkom pri zaistení dlhej životnosti stavieb s nadštandardnými parametrami stien a zdravej vnútornej klímy. Difúzny odpor materiálov v konštrukcii smerom dnu stúpa.Ide o mechanizmus, ktorý cez steny transportuje vlhkosť v rôznej intenzite (tzv. schopnosť steny dýchať).  Pohyb plynov v konštrukcii nevyhovuje plesniam, hubám a rôznym mikroorganizmom a zlepšuje kvalitu vnútorného ovzdušia v budovách.